Metode & Proces

Baggrunden for udviklingen af ”Limbisk Lederskab” er vores egne – og adskillige andres – erfaringer fra lederkurser, der ofte kun har meget ringe effekt på personlige, indre psykologiske ressourcer. Derimod er flere lederkurser særdeles velegnede til oplæring og træning i ledelsesmæssige værktøjer til almen brug.

Udøvelse af ”Limbisk Lederskab” kræver, at du aktivt beslutter at ændre din nuværende måde at agere på og i stedet tilfører nye og mere hensigtsmæssige reaktionsmønstre. Men en sådan ændring er ikke ligetil. Det kræver nemlig adgang til den ubevidste del af din psyke, og du skal derfor ind og programmere i dit eget ’limbiske system’. Helt inde midt i din hjerne.

Bogen beskriver teorierne bag metoden og processen nærmere, ligesom den præsenterer dig for øvelser til såvel din bevidste psyke og din ubevidste psyke. Til de sidstnævnte øvelser skal du gennemføre selvhypnose, som er helt ufarligt, ukompliceret og effektivt.

Modellen er baseret på de seks trin i ”De Neurologiske Niveauer”, som er beskrevet i litteraturen.

Modellen er designet til dit eget individuelle forløb.

Lukket for kommentarer.